AŞIK SAİD

1835 yılında kasabamızda doğan en büyük ozanımızdır.Said okuyup yazmayı önce köyün hocasından öğrenmiş, sonra 18 yaşlarında Kayseri'ye giderek iki buçuk yıl medrese eğitimi görmüştür.

Şair üç kere evlenmiş bir çok çocuğu olmuş ve bir çoğuda vefat etmiştir.Şairin kendisinden sonra yaşayan tek oğlu onun gibi şair olan Aşık Seyfullah'tır.

Said sadece Toklumen'de değil tüm Türkiye'de adı duyulmuş bir şair olmuştur.Şiirleri bugün Muharrem Ertaş'ın,Çekiç Ali'nin, Hacı Taşan'ın ve Neşet Ertaş gibi halk ozanlarının sazları ile tüm dünyaya duyurulmuştur.

 

Şiirlerinde; ölüm,ayrılık,sevgi,güzelleme,gurbet,destan gibi konuları ele almış güncel konulara değinmiş ve Said mahlasını kullanmıştır.

 

  

Aşık Seyfulah

1896 yılında dünyaya gelmiş Aşık Said'in oğludur.Okuma yazmayı köydeki medresede öğrenmiş,gençliği İzmir ve Manisa'da geçmiştir.Daha sonra köyüne dönüp çiftçilikle uğraşan aşık,Vahide Hanım ile evlenmiş ve beş erkek,bir kız evladı olmuştur.

Kitap okumayı çok sever, Osmanlıca yazılmış eserleri okur; Türkçe, Arapça ve Farsça kelime dağarcığı zengindi.

Türk ve İslam Tarihine ayrı bir ilgi gösterir dini bilgisi engindi.

 

Ne kadar yatacaksın bilir ol Gafur

Elbet bir gün olur o emir zuhur

Emreder İsrafil'e var Sür'a üfür

Mükevvenat düpdüz olacak bir gün

 

Aşık Seyfullah:

Bir çift sualim var gel eyle tarif

Hacerü'l Esved'i bozan kim idi

Pek basit sualdir güç görmez arif

Möhr-ü Süleyman'ı kazan kim idi

 

Şairin gençlik yılları,cumhuriyetin ilanı ve sonrası dönme denk gelir.Hayatında iki kişinin farklı yeri olduğunu birçok kez etrafına ifade etmiştir.

 

Ulu önder Atatürk'ün sepkeden bu emeğin

Yavuz İsmet Türk gencinin sebatına verdi yemin

Var olsun çelik ordumuz milli şef ondan emin

Yurda dolanan zinciri bir hamlede yoldu kuzum

Aşık Salih

1922 yılında kasabamızda doğan aşığın babasının adı Hacı Mustafa,annesi ise Livaziye'dir. Hiç mektebe gitmeyen Salih okuma yazmayı askerlikte öğrenmiştir.Geçimini şoförlük ve çiftçilik yaparak sağlayan Aşık Salih 1949 yılında Fadime Hanım ile evlenmiş; bu evlilikten beş kız, iki erkek evladı olmuştur.Aşık Salih 1997 yılında kalp krizi sonucu Toklumen'de vefat etmiştir.

 

Aşık Salih çok mütevazi bir kişiliğe sahip; ılımlı, yapıcı birisi olarak tanınırdı.

 

İlim Kırşehir Toklumen köyüm

Aşık Said yakınım şairdir soyum

Uğrarsan haneme içilir çayım

Her şeyin ahiri viran Metin Bey

 

Aşık dini konulara da hakimdi,bu hakimiyet babasından aldığı dini öğretime bağlı idi.

 

Kurulur mahşere bir azim seyran

Varılır ol mahşere anadan üryan

Yanar ciğerciğin olursun püryan

Yıllarca ayakta bir gün

 

Aşık Salih, sevgiliden aşkına karşılık beklemiş ama hiçbir zaman karşılık görememiştir.

 

Göz üstünde parola verdim kaşınan

Pulsuz geldi mektupların kuşunan

Pek kaldırdın yavaş vurdun taşınan

Üzerime doğan günüm de veririm

Aşık Mustafa Köksal

Toklumen Kasabası'nda 1940 yılında doğan aşık Almanya'nın Köln şehrinde bir müddet yaşadığı için halk arasında Köln'lü Mustafa olarak tanınır.

Yöremizde günümüzün şairlik geleneğinin yaşanmasında çok önemli öncü şairlermizdendir.

 

Elval-i alemi ettin tahkikat

Kırık temelinde dalı dünyanın

Arama kimsede asla hakikat

Hayıra açılmaz falı dünyanın.

 

Sakın esrarını söyleme ele

Derdin çoksa deme dertliye bile

Gıybet eder seni düşünür dile

İçi kalleş ile dolu dünyanın

 

Hocalar fetvayı tersine verir

Hükmü şeriatı aksine yürür

Kurşun yarasına okur, üfürür

Bozulmuş düzeni teli dünyanın,

 

Der Seyfullah samimi dost arama

Aldanmaki merhem çalar yarama

Bir noksanın görse ister cereme

 

Bulanık akıyor seli dünyanın